Bekijk het reglement in PDF

REGLEMENT Buggycup (vanaf seizoen 2018)

1.   Algemeen

Bij deelneming aan de BuggyCup gaat u akkoord met het privacybeleid van de BuggyCup (https://buggycup.nl/privacybeleid) en publicatie van uw gegevens (naam, foto e.d.) op onze website en social media kanalen.

2.   Organisatie

De BuggyCup races worden georganiseerd door het BuggyCup bestuur, zijnde: Jacco Koch, Peter de Jong en Dick Doorn en een vertegenwoordiger van iedere vereniging die een wedstrijd organiseerd. De volledige organisatie is vrijwilligerswerk en onbetaald.

3.   Communicatie

Er wordt getracht alle informatie te communiceren via de website www.BuggyCup.nl, hier kan ieder persoon info/vragen e-mailen organisatie@buggycup.nl Uiteraard kunnen de bestuursleden ook worden aangesproken op de races. Alle informatie kan ook gevonden worden via de facebook pagina van de BuggyCup.

Beheerders van de facebook pagina en de website zijn Bas Ruijter en Oscar Koot.

4.   Doelgroep

De BuggyCup is een vriendschappelijke competitie welke telkens loopt over verschillende wedstrijden om zo tot een winnaar te komen. Te allen tijde staat plezier en veiligheid van de deelnemers centraal.

5.   Format

De BuggyCup bestaat uit 6 races, data hiervan vindt u terug op de website of op facebook. In de 6-race formule is een schrap resultaat (alleen de 5 beste resultaten van een rijder tellen dus voor het kampioenschap). Bij het afgelasten/vervallen van een wedstrijd tellen we dit als schrap en is er geen schrap meer mogelijk

6.   Technische data

6.1   Type & Afmeting

Alle Buggy Schaalmodellen 1:8

Maximale lengte              : 550 mm

Maximale hoogte            : 250 mm

Maximale breedte          : 310 mm

Wielbasis                            : 270 – 330 mm

Op een wedstrijddag mag niet gewisseld worden van chassis, tenzij er door schade dit chassis gewisseld moet worden (dit ter beoordeling en na goedkeuring door de wedstrijdjury).

6.2   Motoren

Er kan op elk moment van de race gecontroleerd worden of de auto aan de regels voldoet.

Buggy Nitro klasse:

 • Maximale cilinderinhoud : 3,5 cc
 • Maximale brandstoftank : 125 cc (tot aan carburateur)
 • Alleen uitlaten met EFRA type goedkeuring erin gegraveerd zijn toegestaan.
 • Turbo’s en injectiesystemen zijn niet toegestaan.

Buggy BL klasse:

 • Alleen Brushless buggy’s in de schaal 1:8 zijn toegestaan.
 • Brushless aandrijving, alleen in de algemene handel verkrijgbare 1:8 2-pole en 4-pole motoren
 • Alleen in de algemene handel verkrijgbare Brushless ESC waarbij de rem voldoende ingesteld moet zijn en de achteruit uitgeschakeld moet zijn.
 • Accu’s dienen 4S LiPo of 2 x 2S LiPo pack’s te zijn met een maximum voltage van 16,8 volt.
 • Alleen hardcase LiPo zijn toegestaan.
 • High Voltage meer dan 16.8 volt niet toegestaan.
 • Voor het laden dient men de regels van de club, waar we te gast zijn, te hanteren.

6.3   Banden

Alle vrij in de handel verkrijgbare banden zijn toegelaten.

6.4   Spoiler

Maximale lengte              : 217 mm

Maximale breedte          : 77 mm

Maximale hoogte            : 250 mm (meting vanaf de grond bij een raceklare auto)

6.5   Body

De body moet een, op schaal 1:8 verkleint, natuurgetrouw karakter hebben. Deze moet een natuurlijk uiterlijk hebben en voldoen aan de schaal 1:8. Aan weerszijde van de modelauto dient een door de organisatie erkend startnummer aanwezig te zijn. Er mogen geen scherpe of draaiende onderdelen buiten de body steken.

6.6   Ondersteunende techniek

Het gebruik van ondersteunende techniek en/of elektronica voor actieve vering of demping evenals het gebruik van gyroscopen en/of G-kracht sensoren voor assistentie bij het sturen zijn verboden. Sensoren zijn slechts toegestaan voor het passief opslaan van data en niet om het rijgedrag of de prestatie van de auto te verbeteren.

6.7   Aanvullende technische bepalingen

6.7.1 Bumpers

De modelauto moet voorzien zijn van een bumper. De bumpers moeten van zacht en buigzaam materiaal zijn en mogen niet scherp zijn. De bumpers mogen maximaal 5 cm buiten de body uitsteken.

6.7.2 Aandrijving

De aandrijving van de modelauto’s moet afdoende beschermd zijn, zodat er geen gevaar kan optreden voor de baaninzetters.

6.7.3 Koppeling en rem

De modelauto moet voorzien zijn van een goed werkende koppeling en rem.

6.8       Controle modelauto

Controleren of de auto aan de regels voldoet kan altijd door de wedstrijdleiding of organisatie gedaan worden bij iedereen en op elk tijdstip

7.   Circuits

7.1   Afmetingen

Minimale lengte 150 meter, minimale breedte 3.30 meter.

Minimale afstand tussen de rijderstelling en de rijbaan 2 meter.

Maximale afstand tussen de rijderstelling en de rijbaan 5 meter.

7.2   Aanleg

Het circuit moet het liefst zo natuurlijk mogelijk zijn met wat variatie in ondergrond. Het moet vrij zijn van obstakels. Circuits voor meer dan 80% bestaande uit kunstgras (of tapijtsoorten) moeten voorzien zijn van minimaal 3 hindernissen (sprong of dubbelsprong, wasbord, chicane etc.) met een minimum afstand tussen de hindernissen van 10 meter. Indien de baan afwijkt van de hier bovenstaande maten wordt door het Buggy Cup organisatie besloten of de lay-out wel of niet acceptabel is.

7.3   Markering

De circuitmarkering mag geen schade kunnen veroorzaken aan de modelauto’s en dient geen uitstekende delen te bevatten, zoals spijkers, bouten of montage strips. De markering mag niet hoger zijn dan 15 cm. Het moet de modelauto’s mogelijk zijn, om na het verlaten van het traject, zelfstandig terug te keren. Tevens moeten er 12 startnummers worden aangegeven voor het starten van de finales. Deze startplaatsen liggen minimaal 2 meter uit elkaar.

7.4   Afzetting

Er dient een afzetting te zijn, die het onmogelijk maakt bochten af te snijden of op andere delen van het traject te komen. Het moet onmogelijk zijn, dat de model auto’s bij het publiek kunnen komen. Veiligheid voor publiek en deelnemers staat te allen tijde voorop. Binnen het circuit is de maximale hoogte van de afzetting 15 cm, daarbuiten is deze hoogte geheel vrij.

7.5   Finish lijn

De finishlijn / Tel Lus worden aangegeven door een markering. (vlag of gekleurde band op de baan) De geregistreerde computertijd is bindend voor de uitslag. Het is de eigen verantwoording van de rijder om de tel lus op de juiste manier te passeren (De auto moet zelf rijdend over de Finish / tel lus gaan, duwend of lopend in de handen is niet toe gestaan.) Alleen bij technische mankementen aan het telsysteem kunnen gemiste ronden gecorrigeerd worden. Daarnaast mag in overleg met de teller en organisatie gekeken worden of het terecht is dat een gemiste ronde gecorrigeerd wordt

7.6   Rijdersstelling

De rijderstelling is overdekt en ten minste 2 m hoog. De stelling dient plaats te bieden aan 12 deelnemers (circa 10m breed) en een ongehinderd uitzicht op de baan te geven. Men dient, vanaf de stelling, zicht op de startplaats en op de pits te hebben. De rijderstelling moet voorzien zijn van een stevige balustrade en trap.

7.7   Pits

De pitstrook ligt binnen 30 m na de finish- c.q. tel lus en heeft een duidelijke in en uitgang van ten minste 1,5m breed. In de pitstrook bevindt zich een afzetting (b.v. plank) waarachter de helpers zich bevinden. Binnen de pits bevindt zich een rijstrook en voldoende ruimte voor 12 startboxen. De pitstrook is alleen toegankelijk voor maximaal 2 helpers per rijder.

7.8   Rennerskwartier

Het rennerskwartier bevindt zich aan het circuit. Vanuit het rennerskwartier moeten de rijderstelling en de pits ongehinderd te bereiken zijn. Iedere deelnemer dient zelf een tafel en/of overdekking te verzorgen indien die niet voldoende aanwezig zijn bij de organiserende club.

7.9   Publiek

De clubs moeten voor voldoende veilige staanplaatsen voor het publiek zorgen (minimaal 1/3 van de omtrek van het circuit). Het al dan niet geschikt zijn van een circuit wordt te allen tijde beslist door het bestuur van de Buggy Cup.

8.   Wedstrijdverloop

8.1   Inschrijvingen

3 tot 4 weken voorafgaande aan de wedstrijd worden de inschrijvingen geopend op MyRCM, bekendmaking via Facebook of link op website. Registratie via website MyRCM, tijdwaarneming met RCM. Rijders kunnen een gratis account aan maken op www.myrcm.ch

8.2   Inschrijfgeld

Bij inschrijving wordt het inschrijfgeld bij deelneming aan een klasse €15 betaald, bij deelname aan beide klasse €22.50 op een vaste bankrekening, de gegevens hiervan staan op de site, facebook en de bevestiging mail die je krijgt na inschrijving. Zonder betaling is de inschrijving niet geldig. Betalen op de race zelf betekent €5 extra. Van elke inschrijving gaat €2.5 naar de organisatie hieruit word de wedstrijd teller en de eind bekers betaalt. Het overige inschrijfgeld gaat naar de organiserende club en wordt onder geen beding terugbetaald. Betaalbewijzen, printscreens e.d. zijn niet geldig, rijders dienen ervoor te zorgen dat het inschrijfgeld tijdig is betaald of betalen cash op zondag 20 Euro.

8.3   Wedstrijdweekeinde

Alle wedstrijden worden gereden op een zondag, de zaterdag hier voorafgaande moet er mogelijkheid tot training zijn voor de deelnemers die dit wensen. Deze zaterdag zit tevens inbegrepen in het inschrijfgeld. De uren van zaterdag zijn afhankelijk van de club en toelatingen, gestreefd word naar van 10.00 tot 17.00.

Een wedstrijddag (zondag) begint om 08.00 met een halfuur om in te schrijven, inschrijven op de dag zelf kan indien er nog plaatsen beschikbaar zijn en kost 5€ meer dan de mensen die vooraf inschrijven. Alle rijders dienen op zondagochtend hun aanwezigheid te bevestigen bij de wedstrijdleiding, dit tussen 08.00 en 08.30, niet bevestigde rijders zullen uit de inschrijvingen worden gehaald. (dit voor een optimale baaninzet)

Onderstaand schema is een richtlijn maar afhankelijk van de toelatingen van de club.

Zaterdag :

10.00-17.00        : Vrije training. Baan ook vrij voor niet deelnemers

Zondag :

08.00-08.30        : Bevestiging van inschrijving bij de wedstrijdleiding.

08.45                    : Briefing

09.00                    : Start 1e kwalificatie

Tijdschema is afhankelijk van het aantal deelnemers en wordt voor de wedstrijd bekend gemaakt.

17.00                    : prijsuitreiking

 

8.4   Klassen

Buggy Nitro klasse

Hier bestaan 2 klassen, Buggy Nitro Sportsman en Buggy Nitro Hobby. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ervaren rijders (Sportsman) en minder ervaren rijders (Hobbyklasse). Deze klassen rijden het gehele seizoen samen met een punten telling.

De indeling voor Hobby of Sportsman wordt ieder jaar opnieuw gemaakt aan de hand van eerder behaalde resultaten in de voorgaande jaren. De beste 3 hobbyrijders promoveren naar de sportsman klasse. Rijders in de sportsman klasse kunnen aanvragen om weer in de hobby klasse te rijden. Dit zal dan samen met hun bekeken worden of dit mogelijk is aan de hand van de behaalde resultaten in het verleden. De organisatie zal de indeling zo eerlijk mogelijk maken. De organisatie heeft het recht om rijders uit de hobby klasse, die boven gemiddeld presteren, te promoveren naar de sportsman klasse.

De rijders dienen bij inschrijving aan te geven in welke klasse zij wensen uit te komen. Omschakeling van klasse kan enkel door tussenkomst van het bestuur.

Ongeacht de klasse of resultaat dienen alle deelnemers aanwezig te zijn tot het einde van wedstrijddag, uitzonderlijk kan hierop een uitzondering worden gemaakt na melding aan de organisatie.

Buggy BrushLess klasse (BL)

Hierin bestaat 1 klasse Buggy BL (Buggy BrushLess) deze rijden apart van de Nitro klasse met een eigen telling met hetzelfde punten systeem als Nitro.

Voor deze klasse gelden dezelfde regels als voor de Nitro klasse met enkele aanvullende regels.

8.5   Race indeling

Alle ingeschreven rijders worden ingedeeld in kwalificatieheats van maximaal 12 rijders. De startposities worden gemaakt aan de hand van de actuele tussenstand, voor de eerste race wordt de einduitslag van het voorgaande jaar genomen. ( volgorde dit jaar eerst hobby met daar boven alle sportsmannen op einduitslag 2017)

Elke rijder krijgt 3 kwalificaties. De rijder met het hoogste aantal ronden in een kwalificatie krijgt 1 punt, de 2e 2 punten enzoverder. Voor iedere rijder worden de twee beste resultaten van de kwalificaties opgeteld. De rijder met het laagste aantal punten wordt nummer 1. Bij een gelijk aantal punten wordt gekeken naar de posities in de getelde kwalificaties (1+3 is beter als 2+2)

De snelste 14 (28 of 42) rijders plaatsen zich direct voor de 1/2, 1/4 of 1/8 finales. In de finales wordt er niet gereden om tijd maar om plaatsen. Doorstroming gebeurt via het kerstboom systeem.

Kwalificatieplaats 1-14 plaatsen zich rechtstreeks in de halve finales. Vanuit de lagere finales komen telkens de nummers 1-5 erbij, de finales bestaan zo uit 12 rijders. De doorschuivers naar de finale zijn telkens 5 rijders uit de A en de 5 uit de B reeksen. A finale bestaat uit de beste 6 rijders uit de twee halve finales

Duur van de kwalificaties en Finales

Rijtijden Nitro

Kwalificatie 3 X 5 min.

1/8 & 1/4 Finale 15 min.

Halve finales 20 min.

Finale 30 min.

Om BL rijders net zoveel rij tijd te geven als Nitro rijders zijn de BL kwalificaties 10 minuten om zo de kortere finales te compenseren.

Rijtijden BL

Kwalificatie 3 X 10 min.

Finales 15 min.

Halve finales 15 min.

Finale 15 minuten.

8.6   Uitstel

Uitstel kan alleen tijdens het opwarmen voor de finales, niet meer tijdens de startprocedure = 1 minuut voor de start. Uitstel kan eenmaal verleend worden per finale, duurt maximaal 5 minuten en deze moet opgeteld worden bij de tijd die nog te gaan is. Aan elke rijder kan maar eenmaal per wedstrijddag uitstel verleend worden. De betreffende rijder dient bij aanvang van de start uit eigen beweging uit de pitstraat te starten, en mag pas vertrekken wanneer het volledige deelnemersveld de pits voorbij is gereden.

8.7   Startprocedure

De start van de kwalificatieheats geschiedt volgens het zogenaamde rolling-staggered-start-system. Dat wil zeggen dat elke rijder zijn eigen tijd op de computer start. De wedstrijdleider roept X minuten voor de start om (op het moment dat de laatste modelauto van de vorige heat gefinisht is). De rijders van de volgende heat kunnen pas de baan in als alle vorige rijders binnen zijn en de rijders stelling hebben verlaten.

Vervolgens wordt er omgeroepen:

 • 2 minuten voor de start,
 • 1 minuut voor de start,
 • 30 seconden voor de start en vanaf
 • 10 seconden voor de start wordt er afgeteld

Op het moment dat de wedstrijdleider het sein start geeft kunnen de rijders door de tel lus te passeren hun eigen tijd starten. Iedere rijder heeft de tijd om zijn eigen tijd te starten totdat de eerste modelauto voor de tweede keer de tel lus passeert (en dus zijn 1e ronde noteert). Als een rijder op dat moment nog niet zijn eigen tijd heeft gestart, wordt hij door de computer automatisch gestart.

De start van de finales verloopt volgens het zogenaamde Le Mans systeem. De rijders wachten onderaan de rijdersstelling tot ALLE rijders van de voorgaande heat beneden zijn, daarna gaan ze in volgorde van kwalificatie de stelling op. 3 minuten voor de finales wordt de baan vrijgegeven, zonder vrijgave moet de baan leeg zijn. 1 minuut voor de start dienen alle voertuigen zich naar de pits te gaan, waar ze worden opgewacht door hun pit hulp.

Op het sein van de baancommissaris kunnen de pithelpers naar de startposities gaan. Hier zal worden gestart door middel van de tijd waarneming toeter, bij het aftellen van 10 naar 0 dient op tel 3 de auto op de piste te staan tegen de startbalk, los van de pit hulp.

Valt de motor uit tijdens de startprocedure dan mag deze niet meer bij het startveld gezet worden als het aftellen vanaf 10 is begonnen. Er dient gestart te worden vanuit de pits als alle andere auto’s de uitgang van de pitstraat gepasseerd zijn.

8.8   Baaninzet

De organiserende club dient zorg te dragen voor ten minste 7 duidelijk aangegeven (genummerde) inzetposten.

Bij meer dan 7 posten dient de organiserende club tijdens de finales te zorgen voor een capabele inzetter(s) op de overige baanposten. De baaninzetters dienen 3 minuten voor aanvang van de kwalificatie of finale op hun plaatsen te staan. De baaninzetters dienen op hetzelfde nummer van de baanpost plaats te nemen als hun start positie in de kwalificaties/finales.

Rijders die deelnemen aan beide klassen moeten altijd de baan inzet voor laten gaan op het rijden.

De organisatie en wedstrijdleider zijn hier niet verantwoordelijk voor.

Mocht het voorkomen dat je moet rijden en baan inzetten tegelijk dan moet je dit van te voren geregeld hebben door iemand anders voor je te laten baan inzetten. Als je dit niet gedaan hebt gaat baan inzetten altijd voor.

Tijdens de kwalificaties:

Er wordt niet eerder warm gereden dan dat alle baan posities zijn ingenomen.

Tijdens de kwalificaties is je baaninzet positie jouw startpositie in jouw kwalificatie. Het inzetten en wisselen geschiedt als volgt: Na je kwalificatie start de volgende heat, deze heat ga je baan inzetten op je eigen nummer. Na het verlaten van de rijders stelling zet je je auto en zender op de aangegeven overdekte plek neer die de organiserende club heeft gemaakt. Je brengt je auto dus niet zelf terug naar je sleutel plaats maar gaat direct naar je baan inzet post. Dit zal de kwalificatie doorloop tijd zeer bespoedigen.

Een rijder kan zich laten vervangen tijdens het baaninzetten gedurende een kwalificatieheat, als hij persoonlijk zorgt voor een capabele vervanger en dit meldt aan de wedstrijdleiding. De baaninzetters blijven tijdens de kwalificaties staan tot alle auto’s in de pits zijn, hierna mogen zij hun positie verlaten.

Het niet op tijd de inzetpositie innemen bij de kwalificaties respectievelijk er op het moment van de kwalificatiestart niet zijn, wordt bestraft met 1 ronde bij alle gereden heats.

Tijdens de finales:

Er wordt niet eerder warm gereden dan dat alle baan posities zijn ingenomen.

Tijdens de finales is je baaninzet positie jouw startpositie in jouw finale. Baaninzet wordt omgeroepen. De baaninzetters blijven tijdens de finales staan tot alle auto’s in de pits zijn, hierna mogen zij hun positie verlaten.

Bij het niet (of te laat) baaninzetten in de finales wordt de rijder gediskwalificeerd en kan zo niet in zijn eigen finale starten. Bij diskwalificatie krijgt een rijder 0 punten toegekend en deze 0 punten kunnen niet als schrap resultaat gebruikt worden.

Baaninzetters blijven op hun positie staan en letten op dat gedeelte van de baan waar ze verantwoordelijk voor zijn (dus niet de race volgen) afgeslagen of kapotte auto’s worden niet terug gebracht of gerepareerd maar worden aan de kant van de baan neer gezet en worden opgehaald door de pithulp. Gebruik van gsm en dergelijke is uiteraard niet toegestaan.

In samenwerking van de wedstrijdleider, de commissaris en de organiserende club kunnen rijders worden opgeroepen voor een extra baaninzet. In eerste instantie zullen dit rijders uit de lagere finales zijn aangezien zij geen verplichte baaninzet hebben gedaan. Daarna kunnen rijders worden gevraagd die wel al een keer aan de beurt zijn geweest of rijders die in een hogere finale staan maar niet direct na de finale waarbij zij baan inzetten zelf moeten rijden. Per rijder kan dat maar één keer gevraagd worden, weigeren mag alleen als er daarvoor een echte reden opgegeven wordt deze weigering is altijd ter beoordeling aan de wedstrijdleider, of organiserende club.

De rijder is altijd verantwoordelijk voor zijn baaninzet en hoeft hiervoor niet gewaarschuwd te worden om een straf te krijgen.

Het gebruik van handschoenen bij het baaninzetten wordt sterk aangeraden. Het inzetten na het tanken en/of reparaties geschiedt altijd in de pitstraat waarbij moet worden opgemerkt dat de auto op eigen kracht de pits dient te verlaten met in achtneming van de op de baan zijnde wagens.

Door de organiserende club worden veiligheidshesjes ter beschikking gesteld.

8.9   Pitstop

Tijdens de heats, semi-finales en finales dienen alle reparaties en het tanken in de pits achter de afzetting in de pitstraat of in het rennerskwartier te gebeuren. Bij het verlaten van de pitstraat of het elders op het circuit weer de baan opgaan, heeft het circuitverkeer voorrang, dit op straffe van stop en go of diskwalificatie in de bewuste heat, (semi-)finale. Te bepalen door de wedstrijdleiding.

Een rijder mag zijn plaats op de rijders stelling alleen verlaten met ingeschoven zenderantenne. Het is een rijder nimmer toegestaan het circuit met de zender te betreden. Het overtreden van deze regel kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

8.10 Bijzondere omstandigheden

Bij bijzondere omstandigheden kan het aantal kwalificaties teruggebracht worden naar 1. Dit kan zijn vanwege een groot aantal rijders, slechte weersomstandigheden of een uitgelopen tijdschema. Dit recht is voorbehouden aan de organisatie samen met de organiserende club. Een definitieve afzegging van de race moet worden beslist voor 10.30.

De wedstrijdleiding is verplicht alles in het werk te stellen om het wedstrijdprogramma volledig af te werken (ongeacht de weersomstandigheden). Alleen de wedstrijdleider kan bij niet voorziene omstandigheden het wedstrijdprogramma veranderen. In geval van veranderingen c.q. verkortingen hebben de (semi-)finale(s) prioriteit ten opzichte van de kwalificatieheats.

Buiten de al genoemde sancties zijn de volgende sancties nog van belang: Voor afsnijden en onsportief rijden of ontoelaatbaar gedrag op de stelling of op en rond de baan (ter beoordeling aan de wedstrijdleider en of de organisatie) volgt eenmaal een officiële waarschuwing. Wordt de overtreding weer geconstateerd dan wordt er een straf uitgedeeld die past bij de mate van overtreding. Dit kan zijn 1 strafronde van alle kwalificatieheats of van de op dat moment verreden (semi-)finale. Ook kan besloten worden tot diskwalificatie op deze dag of zelfs uitsluiting tot de hele cup. Bij waarschuwing voor ontoelaatbaar gedrag blijft deze van kracht tot de volgende wedstrijden. Een protest indienen of de wedstrijdjury wijzen op onsportief gedrag, kan alleen gedaan worden door rijders als zij die dag zijn ingeschreven als deelnemer.

Onder sportief gedrag valt tevens het ‘ruimte’ geven aan snellere rijders die een andere rijder op ronde achterstand gaan zetten. Het is niet de bedoeling om volledig van je lijn af te gaan en je daarmee onverwachte bewegingen op de baan maakt, maar geef in de bocht of bij het aansnijden een tiental centimeters ruimte zodat de snellere rijder er langs kan zonder dat je beide veel tijd verliest.

In geval van andere onvoorziene omstandigheden of onregelmatigheden met dit reglement mag de organisatie samen met de wedstrijdleiding beslissen wat te doen. 80 Puntentelling & klassement

Bij vervallen van een wedstrijd tellen we dit als schrap en is er geen schrap meer mogelijk

9      Punten Format

9.1   Puntenverdeling

Positie Punten   Positie Punten   Positie Punten   Positie Punten
1 121 20 100 39 81 58 62
2 119 21 99 40 80 59 61
3 118 22 98 41 79 60 60
4 117 23 97 42 78 61 59
5 116 24 96 43 77 62 58
6 115 25 95 44 76 63 57
7 114 26 94 45 75 64 56
8 113 27 93 46 74 65 55
9 111 28 92 47 73 66 54
10 110 29 91 48 72 67 53
11 109 30 90 49 71 68 52
12 108 31 89 50 70 69 51
13 107 32 88 51 69 70 50
14 106 33 87 52 68 71 49
15 105 34 86 53 67 72 48
16 104 35 85 54 66 73 47
17 103 36 84 55 65 Enz. Enz.
18 102 37 83 56 64
19 101 38 82 57 63

9.2   Puntentelling

Voor de uiteindelijke score, welke de kampioen aanwijst zijn de hoogst behaalde resultaten van 5 races van belang. Het laagst behaalde resultaat is het zogenaamde schrapresultaat. Bij een gelijke score, van twee of meerdere rijders, is het aantal hoogst gefinishte uitslagen doorslaggevend. Als ook die stand op een gelijk aantal uitkomt, zal de eindrangschikking van de laatste wedstrijd als doorslaggevend zijn.

Punten voor het klassement worden alleen toegekend als de rijder zich inzet voor het positief verlopen van de wedstrijd. Alle ’s morgens ingeschreven rijders dienen te blijven en te assisteren met baan inzetten dan wel tanken tot de laatste finale is verreden tenzij anders overeengekomen met de wedstrijdleiding en wedstrijdjury.

Als rijders besluiten weg te gaan zonder dit te melden heeft de wedstrijdcoördinator het recht om deze rijders geen punten toe te kennen dan wel uit te sluiten voor andere wedstrijden.

9.3   Prijzen

De organiserende club van de wedstrijd zorgt voor de prijzen te weten voor: De 1e, 2e en 3e plaats Buggy Nitro Sportsman, de 1e, 2e en 3e plaats Buggy Nitro Hobby, de 1e, 2e en 3e plaats Buggy BL. (Buggy BrushLess)