Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor https://www.buggycup.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://www.buggycup.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door BuggyCup . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BuggyCup is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij BuggyCup.

Indien van toepassing:

Bij deelneming aan de BuggyCup gaat u akkoord met het privacybeleid van de BuggyCup (https://www.buggycup.nl/privacybeleid) en publicatie van uw gegevens (naam, foto e.d.) op onze website en social media kanalen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.buggycup.nl op deze pagina.